Idag är det många företag som vet att de borde finnas på sociala medier. Men skillnaden på att finnas i kanaler och vara närvarande är stor. De flesta företag har ett konto i någon/några kanaler, men saknar content. Att uppdatera dina kanaler sporadiskt är inte att vara närvarande.

4 av 5 svenskar använder sociala medier

Du kanske har hört “syns man inte, finns man inte” eller “var där dina kunder är” och det stämmer. Speciellt i sociala medier. Enligt Internetstiftelsens rapport svenskarna och internet 2018 använder 83% av Sverige befolkning sociala medier och den dagliga användningen går upp. Därför vill du vara aktiv i de kanaler dina kunder är aktiva i.

Facebook är fortfarande det största sociala nätverket, därefter kommer Instagram. Förändringarna i sociala medier och dess algoritmer går fort. Därför behöver man ha koll på ändringar så du kan anpassa din strategi utifrån förutsättningarna.

Hur ska jag använda sociala medier?

Här har vi 10 000 kronorsfrågan som det inte finns något korrekt svar på, utan det beror snarare på. För att kunna skapa ett värde för dina kunder och potentiella kunder, hur ska du göra det?

Vad kan du erbjuda dina kunder?

Är du ett tjänsteföretag eller ett produktföretag? Är din målgrupp främst b2b eller b2c? Välj kanal utifrån var dina kunder finns. Tänk på vilken kundnytta du kan förmedla genom sociala kanaler.

Man kan säga att Facebook och Instagram är med b2c medan Linked In är b2b, men det innebär inte att du bara ska välja en. Finns dina kunder på både Facebook och Linked In ska du självklart vara närvarande i båda kanalerna.

 

Sociala Medier Instagram
 

Vad är syftet med att finnas i sociala medier?

Vill du synas, sälja, bygga varumärke? Vad är din målsättningen med att finnas i sociala medier för dig? Sätt upp mål för ditt arbete, dela upp det i långsiktiga-, kortsiktiga- och delmål. På så sätt får du något att jobba emot samtidigt som det blir lättare för dig att mäta resultatet.

Gör en strategi och plan

För att lyckas och inte hamna i träsket med ogenomtänkta, sporadiska uppdateringar bör du ta fram en strategi. I strategin ska självklart företagets personlighet lysa igenom. Föreställ dig att ditt företag är en person, hur skulle den personen då vara online? Är den sprallig? Eller är den pedagogisk? Eller vilka egenskaper besitter ditt företags personlighet?

För att underlätta när du spikat strategin är att göra en plan för publiceringarna och aktiviteterna som komma skall. Du har säkert massa typer av content du kan dela med din följare.

 

Sociala Medier plan

 

Vår slutsats

Vi tycker att alla företag borde vara närvarande online. Inte bara för att dina kunder finns där utan också för att du ska kunna delta i dialogen om ditt företag. I kanalerna kan du nå ut med ditt budskap samtidigt som du bygger ditt varumärke.

Den största utmaningar för många företag är att få tiden att räcka till. Resurserna finns helt enkelt inte där. Man vill, men det fungerar inte att rodda i med vänsterhanden. Vi kan hjälpa dig komma igång med sociala medier och även sköta dem åt dig också om du vill det.

Ring oss eller kontakta oss via ett formulär så kan vi berätta mer om hur vi jobbar med sociala medier och hur vi kan hjälpa dig utifrån dina behov.