Partner

Våra samarbetspartner

Sveriges Mediabyråer

 

Föreningen Sveriges Mediebyråer är en ideell förening vars syfte är att tillvarata sina medlemmars (mediebyråernas) intresse, genom att konkurrensneutralt främja mediebyråbranschens utveckling avseende kompetens, affärsmöjligheter, identitet och etik. Sveriges Mediebyråer organiserar sig för att vi vill förstärka och tydliggöra vårt erbjudande till våra uppdragsgivare och kommunikationsmarknadens övriga aktörer. I dagsläget har Föreningen Sveriges Mediebyråer ca 38  medlemsbyråer. 900 personmedlemmar. 13 miljarder att investera i kommunikation. Sifo Kantar

Gör; att baserat på fakta och kunskap generera insikter som får våra uppdragsgivare att öka sin konkurrenskraft, växa och nå sina mål. För att det ska ske erbjuder vi nya upptäckter och djupare insikter från högkvalitativ data, ledande metoder och mångfald av källor.

 

NEPA

 

Nepa hjälper företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar  konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

 

Upplevelseinstitutet

 

Upplevelseinstitutet har byggt upp Sveriges största databas med en mängd statistik kopplat till evenemangsupplevelser. Databasen spänner från år 2000 och innehåller flera hundra evenemang och flera tusen sponsorobservationer vilket möjliggör en mängd intressanta jämförelser, omvärldsanalyser och index.

 

Klubbar/föreningar/förbund

 

Vi arbetar direkt med klubbar och föreningar i Fotbollsallsvenskan och SHL. Några vi på Brons Media stöttar lite extra är IFK Göteborg och Frölunda HC.