Sponsring

Idrotten som kommunikationskanal

Vad är sponsring?

Vi på Brons Media ser sponsring som ytterligare en marknadskanal där man träffar målgruppen i ett skede då den är som mest påverkbar. För att få effekt av sitt sponsorskap krävs det att sponsringen integreras i företagets marknadsföring med tydlig målsättning. Vi hjälper dig och ditt företag att hitta rätt rättighetsinnehavare.

För att att säkerställa att sponsringen skall ge effekt så använder vi oss av modellen A-ERIC (association, exponering, relationer och integrerad kommunikation), som du kan läsa mer om längre ner.

Definition av sponsring:

”Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning.”

Kommersiella samarbeten

Brons Media har lång erfarenhet och kunskap av sponsring. Vi har bred kompetens när det gäller att köpa in sponsorrättigheter på liga-, landslags- och internationell nivå.

Vi har även många goda relationer med förbund- så som svenska handbollsförbundet, SHL, svenska fotbollsförbundet med flera, rättighetspartners och idrottsprofiler. Tack vare detta kan Brons Media skapa unika samarbeten och förpackningar av sponsorskap till rätt pris för just ditt företag.

Lyckad sponsring

För att lyckas med sponsringen så matchar vi ihop dina kärnvärden med sponsringsobjektets. Då blir sponsorskapet trovärdigt och tas emot positivt av målgruppen. För att få bästa effekt rekommenderar vi att aktivera sponsorskapet i marknadskommunikationen samtidigt som vi mäter effekten. Vi kan även hjälpa dig med reklam på arenor om du vill det.