SEA - Sökmotorannonsering

Nå rätt kunder som letar efter dig

Vad är sökmotorannonsering?

Att annonsera på sökmotorer, såsom Google och Bing, ger dig möjligheten att nå potentiella kunder som söker efter dina produkter eller tjänster. På så sätt ökar du samtidigt kvalitetstrafiken till din webbsida. Vilket i slutändan skapar en förbättrad konverteringsgrad.

SEA, som sökmotorannonsering förkortas, står för search engine advertising vilket är annonserna som hamnar högt upp ovanför de organiska sökresultaten. Enkelt förklarat innebär det att du betalar för att synas på vissa sökord som är kopplade till ditt företag.

Vid sökmotorannonsering blir du debiterad när någon klickar på din annons. Detta innebär alltså att du inte betalar om ingen går in på din webbsida. På så sätt kan man se vilka sökord som funkar bra och vilka som fungerar mindre bra.

Skillnaden mellan SEA & SEO

När man arbetar med SEO jobbar man istället med att få upp de organiska sökresultaten. Det i sin tur kostar inte så mycket i pengar men är tidskrävande. Vi rekommenderar att du låter sökmotoroptimering och sökmotorannonsering jobba tillsammans.

Vissa sökord har väldigt hård konkurrens, vilket gör att de är svåra att optimera för. Då kan det istället vara bättre att köpa de sökorden för att synas även på dem. Detta för att fånga upp alla potentiella kunder.

Så här arbetar vi med SEA

När vi arbetar med sökmotorannonsering är det likt sökmotoroptimering, dock krävs det inte samma åtgärder på webbsidan som vid SEO. Så istället för att lägga något fokus på din sajt handlar det enbart om sökord.

Vi utgår alltid ifrån våra kunders behov och önskemål. Tillsammans sätter vi upp en budget och vi optimerar kontinuerligt för att du ska få bästa resultat. En annan typ av onlineannonsering är programmatiska annonser men då syns annonserna på andra webbplatser än sökmotorer.

Nulägesanalys
Vi gör en nulägesanalys där vi ser hur besökarnas beteende är och vad de söker på för att hitta till din webbsida. Detta för att vi ska se utgångsläget och veta om förutsättningarna.

Workshop
När vi kollat på nuläget och besökarna beteende presenterar vi det för dig i en workshop. Tillsammans sätter vi upp målsättningar och budget.

Annonser
Efter workshopen sätter vi upp kontot utifrån vad vi har kommit överens om. Vi gör även annonsförslag som du får godkänna. Därefter aktiverar vi kampanjerna.

Resultat & uppföljning
Vi följer upp, visar resultat och optimerar för att dina annonserna inte ska tappa placeringar. Vårt agila arbetssätt tillåter oss att skruva på arbetet utifrån den information vi samlar in, för att du ska få bästa resultat.