2011 lanserades Snapchat och har sedan dess start blivit ett av de ledande sociala medie-plattformarna. 2020 låg plattformen på en tredjeplats bland de mest använda sociala medierna. 22% använder Snapchat dagligen bland alla internetanvändare över 16 år men andelen är betydligt högre hos den yngre målgruppen. Dryga 90% använder Snapchat dagligen i åldern 16-25 år vilket tydligt visar att plattformen lockar den yngre befolkningen.

Dagligt användare av TikTok

Det är dock en tidsfråga hur länge Snapchat kan behålla sin bronsplats som det mest använda sociala mediet. Bland de yngre, 9-16 år, har TikTok gått om Snapchat och används dagligen av 53% i ålderskategorin. Samtidigt kan man se att populariteten även ökar hos den äldre målgruppen. 75% av alla som använder TikTok är över 18 år.

Det ökade intresset för rörligt och snabbt innehåll är en av förklaringarna. En annan är TikToks förmåga att genom smarta algoritmer ta fram just de filmer som passar användaren. Beroende på ens historik och hur man engagerat sig i olika typer av videos tar appen fram ett flöde av videos som är anpassat efter användaren.

Marknadsföring på TikTok

Med en räckvidd på 2,7 miljoner i Sverige och där användaren i snitt lägger 82 minuter per dag finns det stor potential i marknadsföringen. Många ryggar tillbaka då man talar om TikTok och marknadsföring då man tror att appen bara används till att dansa och att det stora användarantalet består av barn och unga. Som tidigare nämnt är 75% av alla användare i Sverige över 18 år och antalet äldre som laddar ner appen ökar ständigt.

Andel TikTokanvändare över 18 år

Trots dess höga räckvidd och bra lösningar då det kommer till marknadsföring på TikTok är priset fortfarande lågt. Mediet är ännu i sin linda och därav går det idag att annonsera till ett bra pris.

Vi kan hjälpa dig

Har du gått i tankarna om att börja annonsera via TikTok men ännu inte tagit steget? Känns det fortfarande som att din målgrupp inte går att finna på TikTok? Hör av dig till oss så ska vi se hur du med hjälp av TikTok kan nå ut till just din målgrupp på ett kreativt och engagerande sätt.