Produktplacering

Öka kännedom genom att synas i rätt miljö

Om Produktplacering

Produktplacering innebär att man placerar en produkt eller ett varumärke i en miljö där det inte uppfattas direkt som reklam. Förekomsten av produktplacering finns i flertal medier såsom filmer, tv-program, dataspel och böcker. Förkomsten ökar för varje år. Tanken är att produkten eller varumärket ska placeras i en miljö som inte är avsedd för reklam eller marknadsföring utan på ett naturligt sätt vara en del i programmet och nå kunden omedvetet och göra hen positiv inställd till varumärket.

Vi på Brons Media har lång erfarenhet av att arbeta med produktplaceringar och arbetar idag direkt med produktionsbolag, programledare och TV-kanaler.