På Brons Media har vi lång erfarenhet av sponsring och då menar vi inte bara av att jobba med det. Vår Linus, som har ett OS-brons i bordtennis, lyckades finansiera sin egen OS-satsning genom just sponsring. Definitionen av sponsring är:

“Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning”

 

Sponsring löpning

Vad är sponsring och varför ska man sponsra?

Anledningarna till varför företag ger sig in i sponsring kan vara många. Det kan vara alltifrån att man själv är aktiv eller att man känner någon som är det, till att man vill vara en god medborgare.

Sponsring är att man ger ekonomiskt stöd till en förening och i utbyte mot detta får man exponering på deras matcher eller arenor med mera. Idrottsarrangemang är något som generellt sett har väldigt mycket engagemang i sig redan från start, därför är det positivt att exponeras i sådana sammanhang.

Konceptförsäljning istället för sponsorpaket i föreningar/förbund

När man ska förpacka ett erbjudandet åt företagen behöver man alltid tänka på hur utgångsläget ser ut för er förening, annars vet du inte vad du har att jobba med. Därefter behöver du komma på hur du ska förändra utgångsläget för att det ska bli lönsamt för din förening.

Förändringen bör ha KPI:er som är mätbara. Annars kan det vara svårt att veta vad förändringen faktiskt har genererat. Vad förändringen genererar blir då resultatet av sponsringen.

 

Sponsring hockey

Linus delade upp arbetet i tre olika delar för att få en tydlig överblick över nuläget, förändringen och resultatet.

Utgångsläget

 • En förening sålde sponsorpaket.
 • Avtalen var på årsbasis.
 • Föreningen hade svårt att ge effekt till sponsorerna.

Förändring

 • Istället tog de fram övergripande målsättningar.
 • Föreningen utgick från sponsorernas behov och målgrupp.
 • De matchade föreningens och sponsorernas värderingar.
 • Satsade på kundvård.
 • Föreningen bytte från paketförsäljning till konceptförsäljning.
 • Föreningen började mäta resultatet.

Resultatet

 • Föreningen fick längre och större avtal.
 • De fick också nöjdare kunder.
 • Samtidigt som de ökade sponsorintäkterna.

Sponsring och statistik

Enligt IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik, årsrapport har sponsring ökat med 1,6% från 2017 till 2018. Detta innebär att 9,1% av stora reklamkakan faktiskt är just sponsoring. Detta motsvarar 7,4 Mdkr, vilket är en helt okej peng enligt oss.

Pack train har undersökt hur positivt eller negativt människor ställer sig till olika mediekanaler. Enligt deras undersökning kommer sponsring på näst sista plats med 28% som ogillar det. Endast varuprover ligger bättre till.

När man istället kollar på människor som gillar sponsring ligger det på andra plats där 43% av de tillfrågade uppger att de gillar sponsring.

Vår slutsats

Vi tycker att alla förbund och föreningar bör satsa på att hitta sponsorer. Dels för att engagemanget är högt och om du promotar din föreningen eller förbund på rätt sätt finns möjligheterna att även den kan växa.

Känner du att du hade behövt mer kött på benen innan du kan komma igång med sponsringen? Frukta ej, vi finns här för dig. Behöver du hjälp att hitta sponsorer som matchar din förenings värderingar? Läs om hur vi jobbar med sponsring här och kontakta oss så hjälper vi dig bli en vinnare i sponsordjungel.