Sökmotoroptimering

SEO ökar synligheten för företag online

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering förkortas SEO och står för search engine optimization. Det innebär att man jobbar med sin webbsida för att komma högt upp bland sökresultaten organiskt på sökmotorerna. Att jobba med SEO är kostnadseffektivt. Men tidskrävande då många saker behöver vara på plats för bästa resultat.

SEO – ett pågående arbete

SEO kan användas för alla typer av webbsidor som vill öka sin synlighet organiskt. Antingen påbörjar man SEO-arbetet på en befintlig sajt eller när en sajt ska byggas. Sökmotoroptimering är hela tiden ett pågående arbete för att bibehålla resultat.

SEO för företag

Vi vet hur man gör för att komma bland topp-placeringarna på sökmotorerna. Vi har en tydlig arbetsprocess och jobbar tillsammans med vara kunder för att vi ska nå uppsatta mål. För att du som kund ska se effekten av arbetet får du kontinuerligt rapporter på hur dina sökord är placerade.

Vem bör sömotoroptimera?

Idag är det kritiskt för företag att synas online – “syns man inte, finns man inte”. Det är många faktorer som spelar in när man arbetar med sökmotoroptimering. Man vill att samspelet mellan webbsidan och sökmotorerna är optimalt. Det är där vi kommer in och hjälper dig.

Så här arbetar vi med SEO

När vi arbetar med SEO vill vi att du som kund ska ha en bra grund att stå på, samtidigt som vi ger dig nycklarna som krävs för att bibehålla resultatet. Sökmotoroptimering är möjligheternas marknad och det är egentligen bara tiden som sätter stopp. Vi väljer alltid att utgå ifrån dina behov och resurser så arbetet är på en nivå som känns rimlig och genomförbar. Att kombinera SEO-arbetet med annonsering online, exempelvis annonsering på Facebookprogrammatics annonser och Google Ads/Bing Ads passar alldeles ypperligt och de kan tillsammans nå nya målsättningar.

Nulägesanalys
Vi vill att du som kund hos Brons Media ska lyckas, därför är det viktigt för oss att utgångsläget är tydligt. Därför börjar vi alltid med att göra en nulägesanalys där vi kollar på vad vi har att jobba med och hur förutsättningarna ser ut.

On-page
Vi analyserar vilka åtgärder som krävs på din webbsida och tar sedan med detta i vårt åtgärdsförslag. Detta innefattar både teknisk och innehållsmässig sökmotoroptimering.

Off page
Vi tar fram en kvalitativ länkstrategi åt dig, ser till att din sajt får det den behöver för att komma i topp. Utöver länkstrategin håller vi koll på hur kvalitativa länkarna som går till din sajt är samt omvärldsbevakar var du omnämns.

Löpande arbete
När allt förarbete och strategin är klar påbörjar vi det löpande arbetet som krävs tillsammans med dig för att alla sökorden ska nå målen vi har satt upp.

Resultat & uppföljning
Vi följer upp, visar resultat och optimerar för att dina sökord inte ska tappa placeringar. Vårt agila arbetssätt tillåter oss att skruva på arbetet utifrån den information vi samlar in, för att du ska få bästa resultat.