Vårt arbetssätt

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR SKAPAR LÅNGSIKTIG EFFEKT

Nuläge
Steg 01
Vi kartlägger noggrant nuläget, innan vi börjar resan tillsammans med er. Vi tittar på vad som har gjorts tidigare, vad som fungerat bra när det gäller målgruppsanalyser, mediaplaceringar, arbetssätt, mätningar, konkurrenter och måluppfyllelser.
Målsättningar
Steg 02
Tillsammans med er tar vi fram målsättningar och utifrån era förväntningar och budget. Vi hjälper er att bryta ner målen för att göra dem konkreta och mätbara så vi kan se vilken effekt aktiviteterna har uppnått.
Strategi- & mediaval
Steg 03
Vi tar fram en strategi som utgår i från målgruppens konsumtion av media, konkurrenter och målsättningar. I strategin fastställer vi vilka kanaler som är bäst för er och vad vi behöver göra för att nå uppsatta mål.

Planering & implementering
Steg 04
Strategin presenteras och implementeras. Tillsammans gör vi en tidsplanering för att få en tydlig överblick över vad som kommer att hända framöver.
Uppföljning
Steg 05
Alla kampanjer och aktiviteter följs upp och utvärderas genom mätningar. Därefter drar vi lärdomar och använder kunskapen i vårt fortsatta arbete.