Traditionella mediaköp

TV-reklam, radioreklam, PR & arenareklam

TV

TV är ett media där man snabbt kan bygga räckvidd och öka kännedom genom att nå många människor. Eftersom mediabruset ständigt ökar och medielanskapet ständigt är i förändring, är TV idag en bra grund i en mediamix. Idag kan man välja att köpa TV reklam både lokalt och nationellt av de stora mediahusen.

Brons Media har stor erfarenhet av att genomföra TV-inköp och har goda relationer till mediahusens olika TV-kanaler. Vi vet hur ett TV-inköp ger effekt!

Vill du veta mer om hur du lyckas med din TV-reklam, kontakta oss på Brons Media.

Radio

Genom att använda ljud väcker du känslor hos din målgrupp och skapar en positiv känsla känsla till ditt varumärke. Radio är både ett räckvidds- som ett frekvensmedia. Genom att använda sig både av en ​radiospott​ och ​radioaktivitet ​så ges ett större genomslag. Att bygga upp sitt varumärke genom radioreklam är ett kostnadseffektivt sätt att nöta in ett budskap som en payoff eller tagline. Radio tillsammans med tv ökar räckvidden med 34%.

Vi är vana vid att köpa radio reklam både nationellt och internationellt oavsett om det gäller sportkampanjer, sponsring eller genomförande av till exempel tävlingar.

Vill du veta mer om hur du lyckas med din radioreklam, kontakta oss på Brons Media.

Utomhus

Är precis som det låter reklam utomhus. Det kan vara stora tavlor, vid bushållplatser, på spårvagnar, på rulltrappor, på reklampelare, i fönster, i bussar, tåg och spårvagnar, tunnelbanor, köpcentrum samt vepor, affischer och skyltar. Möjligheterna är oändliga. Utomhusreklam är ett räckviddsmedia, vilket innebär når ut brett. Idag kan du köpa utomhusreklam nationellt, lokalt eller regionalt.

Idag finns allt fler digitala lösningar som möjliggör ett kreativt skapande.

Vill du veta mer om hur du lyckas med din utomhusreklam, kontakta oss på Brons Media.

Arenareklam

Vi på Brons Media har lång erfarenhet av att placera in arena reklam på idrottsarrangemang både nationellt och internationellt. Genom personliga relationer med klubbar och samtliga rättighetsinnehavare på marknaden kan vi erbjuda unika upplägg till rätt priser.

Öka varumärkets kännedomen genom att exponera Ert varumärke i TV främst SVT, TV4, TV12, Kanal 5, TV3 och TV6.

Vill du veta mer om hur du lyckas med din arenareklam, kontakta oss på Brons Media.

Print

Dagspress, magasin och fackpress är tre mediaslag som traditionellt haft ett högt läsande men på senare år tappat allt fler läsare. Digitaliseringen har ännu inte lyckats kompensera för det. Läsandet online ökar men inte till samma nivåer som tidningsläsandet var tidigare.

Vill du veta mer om hur du lyckas med din printannonsering, kontakta oss på Brons Media.

PR – Public Relations

Vi har erfarenhet av att erbjuda PR-arbete både nationellt och internationellt. Pressreleaserna har bestått av både B2B- och B2C nyheter. Bland våra erfarenheter har vi ansvarat för framtagningen, utformningen och publiceringen av pressreleaser samt skött mediakontakterna med journalister och redaktioner.

Tack vare det har vi ett stort kontaktnät med journalister som har byggts upp genom åren. Vi använder PR främst för att öka kännedomen om varumärket och få media intresserat av ditt varumärke. Public relations är 7 ggr mer värt än vanlig reklam. Pressreleaser funkar perfekt att dela på sociala medier så som Facebook eller LinkedIn samt på din webbsida.

Vill du veta mer om hur du lyckas med ditt PR-arbete, kontakta oss på Brons Media.