Idag omsätter sponsringen 7,4 miljarder kronor vilket innebär 9,1% av den totala reklamkakan 2018. Det är en ökning med 1,6% från föregående år. Sponsring är en kostnadseffektiv marknadsföringskanal och kan sänka dina kostnader och öka din försäljning om det används rätt.

Definitionen av sponsring

Hur man definierar sponsring har också stor betydelse för hur man använder sitt sponsorskap. Vi på Brons Media definierar sponsring så här:

”Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning.”

 

Sponsring ishockeylag

 

Som en marknadsföringskanal

Sponsring är en marknadskanal som är kostnadseffektiv om den nyttjas på rätt sätt. Därför bör företag tänka igenom sin sponsorsatsning.

Så här bör ditt företag tänka när det gäller sponsring:

  • Vad är målsättning och syftet med sponsringen?
  • Vilken värdegrund och värderingar står mitt företag för?
  • Vad har mina kunder för intressen och livsstil?
  • Hur skall jag mäta av min sponsorinsats?

Mäta sponsring
Att ha en målsättning och syfte med varför man sponsrar är oerhört viktigt för få effekt av sitt sponsorskap, tillsammans med vetskapen om hur man skall mäta av sponsoraktiviteten. Om du har målsättningar och KPI:er får du enkelt veta vad din sponsorsatsning har genererat.

Sponsring då och nu

Förr så köptes sponsorskap oftast i färdiga paketeringar som bestod av biljetter, skyltexponering, middag med mera. Paketeringen var framtagna av rättighetsinnehavaren, där du som företag kunde välja paketering utifrån investeringsvolym.

Idag behöver du som företag tänka annorlunda för att lyckas med ditt sponsorskap. För att nå ut till din målgrupp behöver du aktivera ditt sponsorskap, på ett sådant sätt att man skapar upplevelser eller tillföra ett mervärde för målgruppen alternativt lösa ett behov som bjuda festivalbesökare på mat.

Det handlar om att bygga en relation och ett förtroende till sin målgrupp genom att ge målgruppen uppmärksamhet. Sociala medier har blivit ett effektivt sätt att aktivera sitt sponsorskap. Därigenom skapas både engagemang hos målgruppen samt förtroende. Viktigt att tänka när man köper associationsrätt är att ha pengar till att bygga aktiviteter som intresserar målgruppen.

 

Sponsring mat

 

Vår slutsats

Vi tycker att man som företag ska satsa på sponsring! Eftersom sponsring är en effektiv marknadskanal vid rätt användning. Genom att tänka igenom varför man sponsrar och vad man vill få ut av sitt sponsorskap samt hur man skall mäta effekten av sitt sponsorskap så blir det lättare för både dig som företag och rättighetsinnehavare att tillsammans nå målsättningarna.

Genom att sponsra idrott och sport så når du din målgrupp när den är som mest påverkbar genom att sport är förknippat med både glädje och ett engagemang.

Du kanske fortfarande känner att du inte vet hur du ska komma igång? Eller att du inte vet vad du ska lägga din sponsrsatsning på? Kanske passar ishockey bättre för dig än en musikfestival?

Hör av dig eller ring oss, så hjälper vi dig hitta rättighetsinnehavare som passar dig och går i linje med ditt företags värderingar.