Influencer marketing

Kommunikation som skapar relationer

Om Influencer marketing

Influencer marketing som marknadsföringskanal är inget nytt, det baseras på metoder som funnits sedan 60-talet då man använde kända personer i annonser med rekommendationer, hänvisningar eller word-of-mouth. Vi har sett tv-reklam med kändisar som marknadsför specifika produkter. Skillnaden ligger numera i att influencer marketing utgår från specifika nyckelpersoners innehåll som bidrar till engagemang och en önskan om att köpa en specifik produkt eller tjänst.

Influencer marketing handlar om att använda inflytelserika personer som har ett starkt varumärke och nätverk med en hög trovärdighet hos sin följarskara. Genom att använda influencers som marknadsföringskanal på sociala medier når ditt varumärke ut till en hängiven publik och ditt varumärke associeras med positiva värden och uppfattas som trovärdig. Samtidigt blir marknadsföringen med influencers autentisk då den vävs in i konsumentens naturliga vardag.

Vi på Brons Media har nära kontakt och jobbar direkt med många influencers och kändisar.

Kampanjplanering
Vi tar fram en marknadsföringskampanj med tydliga målsättningar och syfte med kampanjen och utformar uppdragsbeskrivning.

Profilidentifiering
Vi identifierar rätt influenser utifrån ditt företags målgrupp, kärnvärden och värderingar.

.

Genomförande
Vi tar fram briefer till influensers, tar fram tidsplan, säkerställer att kampanjen genomförs enligt uppdragsbeskrivning och ser till att riktlinjer och policys efterlevs.

Utvärdering
Vi utvärderar kampanjen utifrån uppsatta mål och mätpunker.