Definition av sponsring:
”Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning.”

Vi på Brons Media ser sponsring som ytterligare en marknadskanal där man träffar målgruppen i ett skede då den är som mest påverkbar. För att få effekt av sitt sponsorskap krävs det att sponsringen integreras i företagets marknadsföring med tydlig målsättning. Vi hjälper dig och ditt företag att hitta rätt rättighetsinnehavare.

För att att säkerställa att sponsringen skall ge effekt så använder vi oss av modellen A-ERIC (association, exponering, relationer och integrerad kommunikation), som du kan läsa mer om längre ner.