Tv

TV

TV är ett media där man snabbt kan bygga räckvidd och öka kännedom genom att nå många människor. Eftersom mediabruset ständigt ökar och medielanskapet ständigt är i förändring, är TV idag en bra grund i en mediamix. Idag kan man välja att köpa TV reklam både lokalt och nationellt av de stora mediahusen. 

Brons Media har stor erfarenhet av att genomföra TV-inköp och har goda relationer till mediahusens olika TV-kanaler. Vi vet hur ett TV-inköp ger effekt!

Radio

Genom att använda ljud väcker du känslor hos din målgrupp och skapar en positiv känsla känsla till ditt varumärke. Radio är både ett räckvidds- som ett frekvensmedia. Genom att använda sig både av en ​radiospott​ och ​radioaktivitet ​så  ges ett större genomslag.  Att bygga upp sitt varumärke genom radioreklam är ett kostnadseffektivt sätt att nöta in ett budskap som en payoff eller tagline. Radio tillsammans med tv ökar räckvidden med 34%.

Vi är vana vid att köpa radio reklam både nationellt och internationellt oavsett om det gäller sportkampanjer, sponsring eller genomförande av till exempel tävlingar.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan nå ut i radio? Kontakta oss på Brons Media